Powołanie Stowarzyszenia Oficjalnego Fan Clubu Michała Szpaka – 24.11.2016

Kochani,
Oficjalny Fan Club Michała Szpaka rośnie w siłę i z miesiąca na miesiąc jest nas coraz więcej. To dla nas ogromny zaszczyt i radość. Aby sprostać coraz poważniejszym wyzwaniom organizacyjnym i jeszcze efektywniej wspierać rozwój kariery naszego Artysty w dniu 24 listopada 2016 roku zostało powołane Stowarzyszenie Oficjalny Fan Club Michała Szpaka, które to Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 656558. Stowarzyszenie nasze zostało wpisane nie tylko do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, ale także do Rejestru Przedsiębiorców, co oznacza, że będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą. Stowarzyszenie będzie działać w oparciu o ‘Ustawę Prawo o stowarzyszeniach”, “Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych”, oraz w oparciu o inne obowiązujące akty prawne.
Wszystkie zebrane składki, darowizny, a także środki wypracowane w działalności gospodarczej przeznaczone zostaną na cele statutowe, do których należy głównie wspieranie rozwoju kariery naszego Artysty, propagowanie jego twórczości, oraz zrzeszanie osób zainteresowanych twórczością piosenkarza.
Podążając za dynamicznym rozwojem kariery naszego Idola chcemy usprawnić i rozszerzyć działalność Fan Clubu. Przyjęcie przez Fan Club formy stowarzyszenia pozwoli nam na podjęcie wielu działań i ułatwi organizację wielu przedsięwzięć. Umożliwi oficjalną współpracę z managementem Michała, organizatorami koncertów i i innych wydarzeń kulturalnych,a także pozwoli na pozyskiwanie sponsorów. Członkowie zarządu Stowarzyszenia nie będą otrzymywać za pełnione przez siebie funkcje wynagrodzenia.
Mamy też oficjalną zgodę i gorące poparcie Naszego Idola dla tej inicjatywy.
W imieniu swoim i Michała Szpaka zapraszamy wszystkich do przystąpienia do Stowarzyszenia. Członkostwo wiązać się będzie zarówno z obowiązkami jak i przywilejami z tym związanymi.
Podstawowym obowiązkiem i przywilejem członka Stowarzyszenia Oficjalnego Fan Clubu Michała Szpaka będzie wspieranie naszego Idola, dbanie o wizerunek jego i całego Fan Clubu. Członkowie uiszczać będą roczną składkę w wysokości nie mniejszej niż 50 zł na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie tak jak dotąd, zajmie się organizacją oprawy koncertów, oraz będzie wspierać wszelkie inicjatywy fanów.
Członkowie Stowarzyszenia będą mieli pierwszeństwo udziału w organizowanych zlotach, konkursach i spotkaniach. Zarząd Stowarzyszenia ma pomysł na rozpoczęcie nowej tradycji corocznego spotkania fanów, które miałoby na celu poznanie się i miłe spędzenie czasu we wspólnym gronie.
Byłby to zlot zupełnie niezależny od urodzinowego zlotu z udziałem naszego Artysty.
Oficjalna inauguracja działalności Stowarzyszenia Fan Clubu Michała Szpaka odbędzie się na zlocie 7.01.2017, na którym jednocześnie rozpoczną się zapisy, podczas których trzeba będzie wypełnić deklarację oraz uiścić roczną składkę w wysokości co najmniej 50 zł.
Michał Szpak odbierze tam legitymację Honorowego Członka Stowarzyszenia i naszego Patrona.
Późniejsze zapisy będą również możliwe poprzez stronę www.michałszpak.org. Więcej informacji wkrótce.

Related Images:

Udostępnij:
Oficjalny Fan Club Michała Szpaka | 2011 - 2018 - Wszystkie Prawa Zastrzeżone